CF:s miljöprofessur installeras på Chalmers i Göteborg

CF:s miljöprofessur installeras på Chalmers i Göteborg - japanske professorn Takashi Mino tillträder sin post Professor Takashi Mino från Tokyo universitet utsågs i september 2001 till den förste innehavaren av Civilingenjörsförbundets miljöprofessur. Vid ett seminarium den 16 september på Chalmers tekniska högskola tillträder han formellt sitt uppdrag som gästprofessor. I mars 2001 beslutade Civilingenjörsförbundets styrelse att inrätta en gästprofessur i miljöfrågor. Då CF i många år har engagerat sig i miljöfrågor var detta ett mycket konkret sätt att bidra till en bättre miljö genom att förstärka forskningen på området. Den förste gästprofessorn blev japanske Takashi Mino. I vanliga fall är han verksam vid institutionen för miljöstudier vid Tokyo universitet i Japan. Hans forskning är fokuserad på mikrobiologisk hantering av avloppsvatten och internationellt erkänd. Meningen är att gästprofessorn ska vara en potentiell katalysator för svensk forskning på området. Mino kommer att bidra på flera sätt. - Han kommer att bidra till att bygga upp och vidareutveckla forskningsområdet på Chalmers och bidra till att öka högskolans internationella kontaktnät, säger Greg Morrison, professor vid Vatten, Miljö, Transport (WET) på Chalmers. Med anledning av att professor Mino nu tillträder på Chalmers tekniska högskola arrangeras den 16 september ett seminarium kring utmaningar inom modern avloppsrening. Professor Takashi Mino och flera andra framstående forskare inom området deltar. För mer information kontakta: Johan Sittenfeld, utredare, CF, telefon: 070-653 82 05 Greg Morrison, professor Chalmers, telefon: 031-772 19 37 Agneta Wändell, informationschef CF, telefon; 08-613 80 60, 070-630 78 41 Se även bifogade program ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00200/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00200/wkr0003.doc Bilaga

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se