CF säger ja till slutbud för verkstadsindustrin

CF säger ja till slutbud för verkstadsindustrin Civilingenjörsförbundet (CF) sade på torsdagen ja till de opartiska ordförandenas slutbud inom verkstadsindustrin under förutsättning att övriga parter säger ja. Avtalet berör drygt 30 000 medlemmar. Avtalet löper på 38 månader med möjlighet att säga upp det sista året. Avtalet innebär 5,5 procent i centralt bestämda löneökningar under avtalsperioden. Härutöver tillkommer årliga lokala löneöversyner. Dessutom innehåller avtalet en arbetstidsförkortning på tre dagar totalt som värderas till 1,5 procent. -Jag bedömer att avtalet borde ge våra medlemmar minst samma löneökningar som under den gångna avtalsperioden, säger CF:s förbundsdirektör Jöran Tjernell. Avtalet innebär dessutom förbättrade regler om övertid, kompetensutveckling och arbetsmiljö. En viktig jämställdhetsfråga har också lösts genom förbättrade regler om havandeskapslön som numera kallas föräldralön och även omfattar männen. Föräldralönen kommer fortsättningsvis även att gälla för adoptivföräldrar. Det nya avtalet är tänkt att gälla fr o m den 1 februari 2001 t o m den 31 mars 2004. Motpart är Sveriges Verkstadsförening. För mer information kontakta: Jöran Tjernell, förbundsdirektör, telefon: 070-630 33 56 Christina Nygårdh, förhandlingschef för industrin, telefon: 070-653 81 60 Agneta Wändell, pressekreterare, telefon: 070-630 78 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Dokument & länkar