CF träffar industrins första tjänstemannaavtal

CF träffar industrins första tjänstemannaavtal Civilingenjörsförbundet (CF) träffade på fredagskvällen nya kollektivavtal inom stål- och gruvindustrin. Avtalen berör totalt cirka 2 800 medlemmar. I och med detta är industrins första avtal för tjänstemän klara. -Vi är nöjda. Vi har slutligen lyckats nå upp till löneökningsnivåer som borde ge våra medlemmar reallöneökningar under de kommande tre åren, säger CF:s förbundsdirektör Jöran Tjernell. Avtalet löper på 38 månader med möjlighet att säga upp det sista året. De centralt avtalade löneökningarna under avtalsperioden belöper på totalt 5,5 procent. Härtill kommer årliga löneöversyner. Dessutom ingår en arbetstidsförkortning på en dag per år som värderas till totalt 1,5 procent under avtalsperioden med slutlig möjlighet för individen att välja mellan arbetstidsförkortning, pension eller pengar. -Positiva inslag i avtalen är förbättrade regler om övertid. Avtalet tar också sikte på bättre kompetensutveckling och arbetsmiljö, konstaterar Jöran Tjernell. Samtidigt träffades även ett likalydande avtal mellan CF och SVEMEK. Vilket innebär att det rör sig om totalt tre nya kollektivavtal. Avtalen gäller fr o m den 1 februari 2001 t o m den 31 mars 2004 och berör totalt cirka 2 800 medlemmar, varav den största gruppen finns inom stålområdet. Motparter är: Stål- och Metallförbundet (SMF), Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF) respektive Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet (SVEMEK). För mer information kontakta: Jöran Tjernell, förbundsdirektör, telefon: 070-630 33 56 Christina Nygårdh, förhandlingschef för industrin, telefon: 070-653 81 60 Agneta Wändell, pressekreterare, telefon: 070-630 78 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT01040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT01040/bit0002.pdf

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Dokument & länkar