CF vill ha Europalöner

CF vill ha Europalöner Nu slipar Civilingenjörsförbundet kraven inför avtalsrörelsen. CF:s förbundsdirektör Jöran Tjernell tycker att det finns utrymme för reallöneförbättringar för medlemmarna i takt med vad Europas ingenjörer får. -Det går bra för svensk industri. Våra ingenjörer bidrar i högsta grad till industrins utveckling och borde få kredit för detta, säger Jöran Tjernell. Redan i våras konstaterade CF att det borde finnas utrymme för lönekostnadsökningar i takt med Europa. Dessa bedömdes då kunna uppgå till 3-4 procent. En nivåhöjning, inklusive värdet av den föreslagna arbetstidsförkortningen, på 3,8 procent låter i det perspektivet rimligt, anser Jöran Tjernell: -Ska vi kunna behålla ingenjörerna inom svensk industri krävs löneökningar som matchar våra medlemmars tyska kollegers. Inom flera branscher råder det redan i dag brist på ingenjörer och många företag har svårt med rekryteringen. Tillgången på duktiga ingenjörer är en överlevnadsfråga på sikt för vår industri. Redan i mitten av september behandlade CF:s förbundsstyrelse förbundets avtalskrav. Dessa stämmer i stort sett överens med det gemensamma förslag till avtalsplattform som tagits fram av Facken inom industrin. De senaste dagarna har förbundets förhandlingsdelegationer finslipat kraven inför överlämnandet till motparten. Vad CF kräver är, förutom krav på lönehöjningar och arbetstidsförkortning, ökad satsning på kompetensutveckling. En viktig fråga som CF drivit i många år är lika lön oavsett kön, ålder eller etniskt ursprung. CF vill vidare att anställda med en årslön över 7,5 basbelopp ska få en så kallad utökad föräldralön så att deras sammantagna ersättning uppgår till minst 80 procent av lönen. Ett krav som i högsta grad är en fråga om jämställdhet mellan könen. En annan viktig fråga är övertidsarbetet. -Allt fler av våra medlemmar avtalar bort sin övertidsersättning. När det går så långt att det förekommer även bland våra nyutexaminerade medlemmar måste vi göra något. CF kräver därför att möjligheten att förhandla bort rätten till övertidsersättning starkt ska begränsas, säger Jöran Tjernell. -Bättre arbetsmiljö och mindre övertid är krav som är ägnade att minska den utbrändhet som vi kan konstatera breder ut sig även bland våra medlemmar, avslutar Jöran Tjernell. För mer information kontakta: Jöran Tjernell, förbundsdirektör, telefon: 08-613 81 65, 070-630 33 56 Agneta Wändell, pressekreterare, telefon: 08-613 80 60, 070-630 78 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar