Fördubblad arbetslöshet bland yngre fortsatt minskning bland äldre

Report this content

Fördubblad arbetslöshet bland yngre fortsatt minskning bland äldre Arbetslösheten för Civilingenjörsförbundets (CF) medlemmar fortsätter att öka enligt CF:s rapport om arbetsmarknadsläget under augusti månad 2002. Trots ökningen ligger arbetslösheten för ingenjörer fortfarande på en låg nivå jämfört med andra fackförbund och för hela riket totalt. I augusti månad var 1,9 procent av CF:s medlemmar arbetslösa vilket innebär en ökning jämfört med april då arbetslösheten var 1,2 procent. Jämfört med augusti förra året ökade antalet CF-medlemmar med ersättning från Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) från 770 till 1 321 under samma månad i år. -Det är fortfarande en relativt låg nivå jämfört med flertalet övriga fackförbund och med totalsiffrorna för hela riket, säger Inger Grufman, utredare vid CF. Arbetsgivarna säger ju att det på sikt behövs fler ingenjörer och att det blir ingenjörsbrist. Så det måste ju vända. Frågan är bara när. -Arbetslösheten har också varje år en topp i augusti beroende på att nyanställningar normalt inte sker under sommaren. Så hög som i år har den inte varit sedan augusti 1996. Men fortfarande är det inte så illa som 1993 då 3,2 procent av förbundets medlemmar var arbetslösa, fortsätter Inger Grufman. Jämfört med april månad i år är fortfarande arbetslösheten lägst i Västsverige och högst i landets norra delar. I april ökade Stockholm mest och där kan man av augustisiffrorna konstatera att det i absoluta tal är flest arbetslösa i Stockholms och Uppsala län. Totalt 473 arbetslösa medlemmar vilket innebär nästan en tredjedel av samtliga arbetslösa medlemmar. -Här syns klart att neddragningarna inom IT- och telekombranschen påverkar, säger Inger Grufman. Ser man till bransch så bekräftas den bilden. Från att tidigare varit en grupp med den lägsta arbetslösheten så har civilingenjörer Datateknik nu den högsta arbetslösheten. Civilingenjörer Väg och Vatten, som under 90- talet låg högst ligger nu bland de lägsta. -Det är verkligen omvända världen, konstaterar Inger Grufman. Även jämförelser mellan olika åldersgrupper visar upp en ny bild. Arbetslösheten bland de yngsta ingenjörerna (25-29 år) har nästan fördubblats sedan april månad då 1,9 procent var arbetslösa. Samma siffra i augusti ligger på 2,6 procent. Bland dessa finns både de som blivit uppsagda och nyutexaminerade som inte fått arbete efter examen. -I denna grupp finns antagligen stora mörkertal som medlemmar som inte kvalificerat sig för ersättning från a-kassan och vi vet inte heller hur många som fortsätter studera i väntan på bättre tider, säger Inger Grufman. Glädjande är dock att arbetslösheten bland de äldre fortsätter att minska. Den äldsta gruppen (60-64 år) har den lägsta arbetslösheten under de senaste åren, med 2,3 procent. För mer information kontakta: Inger Grufman, utredare, telefon: 08-613 82 07, 070-517 56 83 Agneta Wändell, informationschef, telefon: 070-630 78 41 Mer info finns även på www.cf.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar