Mer än var tredje ingenjör känner sig pressad av sin arbetssituation

Mer än var tredje ingenjör känner sig pressad av sin arbetssituation - Fortsatt högt övertidsuttag enligt ny undersökning Ingenjörerna fortsätter att arbeta mycket övertid. Det visar en ny enkätundersökning som Civilingenjörsförbundet genomfört bland 2 000 slumpvis utvalda medlemmar från alla branscher. I genomsnitt arbetar CF- medlemmen cirka 170 timmar övertid per år och mer än var tredje ingenjör känner sig pressad av sin arbetssituation. Det som kanske är mest alarmerande, enligt CF:s undersökning, är att endast var fjärde arbetsgivare håller reda på de anställda ingenjörernas arbetade övertid. -Det visar att man har tappat kontrollen vilket vi ser som mycket allvarligt, säger CF:s utvecklingschef Lars Garnefält. Arbetsgivaren har ansvaret att hålla reda på sina anställdas övertidsuttag, även om man avtalat bort övertidsersättningen. 83 procent av de tillfrågade uppger att den främsta anledningen till övertidsarbete är att man inte hinner med sitt arbete på ordinarie arbetstid. -Övertiden får inte bli en del av den ordinarie arbetstiden, poängterar Lars Garnefält. Det finns mycket som pekar på att ett visst övertidsuttag anses som naturligt och på så vis blir en del av den ordinarie arbetstiden. Mer än var tredje ingenjör känner sig pressad av sin arbetssituation. Och var tredje har minst ett par dagar i månaden lidit av något fysiskt besvär som kan härledas till att de jobbar för mycket. Civilingenjörsförbundets enkät har tagit upp frågor kring övertidsarbete, samt anledningar till och effekter av övertidsarbete. 2 000 civil- och högskoleingenjörer från alla branscher tillfrågades och svarsfrekvensen var 62 procent. Bakgrunden till undersökningen är ett beslut för några år sedan i CF:s fullmäktige där man ville undersöka övertidsarbetets effekter. En liknande enkätundersökning gjordes för två år sedan. -Sedan förra undersökningen kan man konstatera att medlemmarna fortsätter arbeta mycket övertid, säger Lars Garnefält. Enligt statistik från Svenskt Näringsliv har övertidsuttaget minskat inom privat sektor. Men det gäller alltså inte för våra medlemmar. I genomsnitt arbetar CF-medlemmen fyra timmar övertid per vecka, vilket motsvarar cirka 170 timmar per år. Undersökningen visar att cirka 84 procent arbetar övertid i någon omfattning. I slutet av november tog CF:s fullmäktigemöte ett historiskt beslut om att arbetsmiljöfrågorna ska anses vara lika viktiga som lönefrågorna. Kravet på en bättre arbetsmiljö drevs hårt av förbundet i den senaste avtalsrörelsen och inom flera branscher har man nu partssammansatta arbetsgrupper som ska arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. -Det stora övertidsuttaget och att allt fler av våra medlemmar avtalar bort rätten till övertidsersättning är en starkt bidragande orsak till så kallad arbetsrelaterad ohälsa. Med tanke på hur mycket övertid våra medlemmar arbetar så borde det snart vara dags att återerövra 40- timmarsveckan, avslutar Lars Garnefält. För mer information kontakta: Lars Garnefält, utvecklingschef, telefon: 08-613 80 77, 070-653 80 77 Agneta Wändell, pressekreterare, telefon: 08-613 80 60, 070-630 78 41 Rapporten finns att ladda ner på CF:s hemsida: www.cf.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00140/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00140/bit0001.pdf

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Dokument & länkar