Miljonregn på CF:s Miljödag

Report this content

Miljonregn på CF:s Miljödag - Stipendier till forskare från Luleå i norr till Lund i söder 41 personer fick del av totalt 2 515 500 kronor när CF delade ut årets miljöstipendier vid Miljödagen i Stockholm den 29 oktober. Största bidraget på 250 000 kronor gick till Magnus Engwall, Örebro universitet, för forskning kring karakterisering av förorenad jord med mekanismspecifika toxtester. Under rubriken "Hållbar utveckling - efter Johannesburg" arrangerade CF på tisdagen sin årliga miljödag. Totalt delades 33 stipendier ut. 41 personer från Luleå i norr till Lund i söder fick dela på drygt 2,5 miljoner kronor. Förutom Magnus Engwall fick Annika Balgård, Lunds universitet, motta 200 000 kronor för att utveckla miljöanpassade affärssystem. Helena Wingbrant, Linköpings universitet och Chalmers, fick 200 000 för forskning kring detektionsmekanism för NH3-sensor. 200 000 tilldelades även Klas Cederwall, KTH, för analys av översvämningslandskapets hydrodynamik vid extrema flödessituationer. CF:s årliga miljöpris som delas ut till den som "på ett förtjänstfullt sätt informerat om miljöproblem och åtgärder för att förbättra miljön" gick i år till debattören, forskaren och författaren Per Kågeson, Stockholm. Han belönades med 50 000 kronor. Medlen kommer från Civilingenjörsförbundets miljöfond som baseras på fondkapitalet från den ideella allemansfond som förvaltas av Banco Fonder. Pristudelningen skedde i samband med CF:s Miljödag, tisdagen den 29 oktober på Ingenjörshuset i Stockholm. Fler uppgifter: På CF:s hemsida - www.cf.se - finns en fullständig lista över pristagare och stipendiater. För mer information kontakta: Johan Sittenfeld, priskommitténs sekreterare, tel: 08-613 82 05, 070-653 82 05 Patrik Nilsson, informatör. Tel: 08-613 72 37, 070-653 80 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00460/wkr0002.pdf

Dokument & länkar