Nytt avtal klart för massa- och pappersindustrin

Nytt avtal klart för massa- och pappersindustrin Civilingenjörsförbundet (CF) träffade på onsdagen ett nytt kollektivavtal med Sveriges Skogsindustrier gällande cirka 1 200 medlemmar inom massa- och pappersindustrin. -Vi är nöjda. Vi har slutligen lyckats nå upp till löneökningsnivåer som kan ge våra medlemmar reallöneökningar under de kommande tre åren, säger CF:s förbundsdirektör Jöran Tjernell. Avtalet löper på 38 månader med möjlighet att säga upp det sista året. De centralt avtalade löneökningarna under avtalsperioden ligger på totalt 5,5 procent. Dessutom ingår en för alla medlemmar garanterad arbetstidsförkortning på en dag per år som värderas till totalt 1,5 procent. -Vi har till slut lyckats komma överens i denna fråga. Den stora stridsfrågan var ju kring konstruktionen av avräkningsreglerna inför en eventuell framtida lagstiftning, säger Jöran Tjernell. Här gick ju politikerna in och la näsan i blöt inför avtalsrörelsen. Jag hoppas att vi slipper se liknande historier i framtiden. Positiva inslag i avtalet är förbättrade regler om övertid samt kompetensutveckling. Avtalet tar också sikte på förbättrad arbetsmiljö och företagshälsovård. Det nya avtalet gäller fr o m den 1 februari 2001 t o m den 31 mars 2004 och berör cirka 1 200 medlemmar. Motpart är Sveriges Skogsindustrier. För mer information kontakta: Jöran Tjernell, förbundsdirektör, telefon: 08-613 81 65, 070-630 33 56 Christina Nygårdh, förhandlingschef för industrin, telefon: 08-613 81 60, 070-653 81 60 Agneta Wändell, pressekreterare, telefon: 08-613 80 60, 070-630 78 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00920/bit0002.pdf

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Dokument & länkar