Satsa på natur, språk och teknik

Satsa på natur, språk och teknik! - CF, LR och Svenskt Näringsliv uttalar sig om nya gymnasiet Civilingenjörsförbundet (CF), Lärarnas Riksförbund (LR) och Svenskt Näringsliv arrangerade under tisdagen en hearing på temat "Leder Gymnasiekommitténs förslag till en bättre kompetensförsörjning?" Vid hearingen i Ingenjörshuset i Stockholm framhölls vikten av att kompetensbehoven inom naturvetenskap, teknik och språk blir tillgodosedda inom den nya gymnasieskolan. CF, LR och Svenskt Näringsliv kommenterar gymnasiekommitténs förslag: - Det är bra att gymnasieskolan vill öka möjligheterna för de svaga eleverna men man får för den skull inte försumma elever med särskilda begåvningar, det har stor betydelse för den ekonomiska och industriella tillväxten, framhåller Civilingenjörsförbundets ordförande Ulf Bengtsson. Man kan gärna jämföra med Idrottssverige som utöver satsningar på bredden lägger stora resurser på att odla framstående elitidrottsmän och -kvinnor. - Behovet av att eleverna lär sig språk kommer inte att minska i en allt mer internationaliserad värld. Förmågan att kommunicera med människor i andra länder är en allt viktigare kompetens som behöver finnas hos allt fler i framtiden. Det är nu önskvärt att regeringen kommer med förslag för att stimulera elever att läsa moderna språk i gymnasieskolan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. - Viktiga förutsättningar för tillväxt och ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv är att det finns tillgång till rätt kompetens. Här spelar utbildningssystemet en avgörande roll. Utvecklingen i gymnasieskolan är bekymmersam. Alltför många elever lämnar skolan med ofullständiga betyg. Bristen på överensstämmelse mellan mål och resultat är alltför stor. Utvecklingen sker samtidigt som kunskaper blir allt viktigare för en framtid på arbetsmarknaden. Vi efterlyser en tydlig fokus på kunskapsmålen både i grund- och gymnasieskolan, säger Ulla- Britt Fräjdin-Hellqvist, utvecklingsansvarig Svenskt Näringsliv. För kommentarer: Ulf Bengtsson, ordförande Civilingenjörsförbundet, 070-555 75 79 Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68 Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, utvecklingsansvarig Svenskt Näringsliv, 08-553 431 16 För ytterligare information: Patrik Björnström, utredare Civilingenjörsförbundet, 070-653 81 47 Andreas Burman, pressansvarig Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00 Margareta Nygren, projektledare Svenskt Näringsliv, 08-553 431 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Dokument & länkar