Svårt att nå upp till målet lika lön för lika prestation vid ABB -CF-studie visar stora skillnader mellan olika grupper

Svårt att nå upp till målet lika lön för lika prestation vid ABB -CF-studie visar stora skillnader mellan olika grupper Trots formuleringar om lika lön för lika prestation i sina löne- och jämställdhetspolicies finns det fortfarande stora skillnader mellan olika grupper inom ABB-koncernen. Enligt en undersökning bland CF:s medlemmar på ABB har kvinnliga ingenjörer i genomsnitt 14 procent lägre lön än sina manliga kolleger. Även ingenjörer med utländskt klingande namn har lägre löner jämfört med sina övriga kolleger. CF har undersökt löneläget för de olika grupperna på ABB efter 1999 års slutliga löneutfall. Undersökningen omfattar drygt 3 000 medlemmar vid olika ABB-företag i bl a Karlskrona, Växjö, Västerås och Ludvika. Vid en jämförelse mellan könen kom kvinnorna totalt (vars antal är 524 eller 17 procent) enbart upp till en medellön motsvarande 86 procent av männens. Ingenjörer med utländskt klingande namn (totalt 358) nådde bara upp till 92 procent jämfört med sina övriga kolleger. -CF-klubbens undersökning på ABB är ett mycket bra initiativ. Det här är ett bra sätt att jobba lokalt mot lönediskrimineringar av olika grupper. Något vi uppmanat till centralt i tidigare rapporter. Den här åtgärden ingick t ex som en av flera i den åtgärdslista som presenterades förra året i rapporten "Lön efter kompetens - inte ursprung", säger Inger Grufman, utredare vid CF. Inger Grufman har tidigare undersökt löneskillnader såväl för kvinnor som för dem med utländskt ursprung. Förra året presenterade hon t ex den i massmedia så uppmärksammade rapporten "Lön efter kompetens inte ursprung" som visade att civilingenjörer födda utomlands tjänar sämre än sina svenskfödda kolleger. Till årets CF-fullmäktige i november kommer hon att presentera en uppföljande rapport till denna där CF har utvecklat olika förslag till åtgärder. -Förra årets rapport var speciell eftersom vi då var första fackförbundet i Sverige som genomförde en sådan undersökning bland medlemmar med utländsk ursprung. I den kommande rapporten presenteras en rad åtgärder för att förbättra löner och karriärutveckling för medlemmar med utländskt ursprung. Men naturligtvis tittar vi centralt även på skillnader mellan könen. Där har vi gjort undersökningar under ett flertal år, poängterar Inger Grufman. -Jag är bekymrad över våra kvinnliga medlemmars låga löneläge på ABB. De låga lönerna för akademiker med utländska namn på ABB är också ett problem, säger Bertil Nordqvist ordförande för CF-kretsen vid ABB tillika vice förbundsordförande i CF. -Det kan tyvärr uppfattas som att ABB diskriminerar olika grupper. Detta vore djupt olyckligt då det kan göra det svårare för ABB att rekrytera dugliga ingenjörer, fortsätter Bertil Nordqvist. Hans förhoppning är att undersökningen ska leda till att ABB gör en översyn av alla ingenjörslöner så att målet lika lön för lika prestation - oavsett kön eller ursprung - uppnås. För mer information kontakta: Bertil Nordqvist, vice ordförande CF och ordförande CF ABB, telefon: 021-34 46 41 Inger Grufman, utredare vid CF:s kansli, telefon: 08-613 82 07, 070-517 56 83 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar