Avtalsrörelse med fokus på kompetensförsörjning

SKL och Sobona har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2019 med OFR Hälso- och sjukvård. Nuvarande avtal löper  ut den 31 mars 2019.

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har överlämnat mål och inriktning till OFR Hälso- och sjukvård, som är Vårdförbundets avtalsområde. En ny huvudöverenskommelse ska förhandlas under våren.

– Våra arbetsgivare ska kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med att planera och utveckla verksamheten. Avtalen behöver därför ge varje arbetsgivare möjlighet att utforma arbetssätt, organisation och personalpolitik efter sina lokala förutsättningar, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL.

Efterfrågan på kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal är stor. Det genomförs många olika insatser lokalt i kommuner, landsting och regioner för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Det handlar exempelvis om ökade möjligheter till utbildning med lön och utbildningsanställning, olika lokala arbetstidsmodeller med högre kompensation för arbete under obekväm tid samt anställning av fler undersköterskor för att avlasta och renodla sjuksköterskans roll.

− Det nuvarande avtalet innehåller flera åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön och att möta kompetensförsörjningsutmaningen. En nyckel till framgång i dessa frågor är på olika sätt stötta och stimulera det arbete som sker lokalt i samverkan mellan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda. Vi ser gärna att ett nytt avtal för hälso- och sjukvården fortsätter på den inslagna vägen, säger Niclas Lindahl.

De ekonomiska förhållandena är ansträngda hos många arbetsgivare, bland annat på grund av den demografiska utvecklingen och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Dessutom skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika kommuner och olika landsting och regioner.

– Vi eftersträvar ett avtal utan angivna nivåer för löneökningar och med ett fokus på lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning. Det är lokalt i dialog mellan chef och medarbetare som lönesättningen ska ske, säger John Nilsson förhandlingschef på Sobona.

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Avtalsförhandlingarna rör omkring 90 000 medarbetare inom Vårdförbundets avtalsområde.
Twittra det här

Citat

Det nuvarande avtalet innehåller flera åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön och att möta kompetensförsörjningsutmaningen. En nyckel till framgång i dessa frågor är på olika sätt stötta och stimulera det arbete som sker lokalt i samverkan mellan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda. Vi ser gärna att ett nytt avtal för hälso- och sjukvården fortsätter på den inslagna vägen.
Niclas Lindahl, SKL:s förhandlingschef