Befolkningsförändringar utmanar ekonomin

Efter en lång vinter med svag tillväxt ser vi nu vissa vårtecken i ekonomin. Men tillväxttalen är låga; i år växer BNP med 1,5 procent och nästa år med 2,5 procent. Samtidigt tilltar kostnadsökningarna i kommuner och landsting till följd av kraftiga befolkningsförändringar. Kommuner och landsting beräknas därför endast klara nollresultat under 2013 och ett svagt positivt resultat 2014. Det framgår av SKL:s ekonomirapport som presenteras i dag.

Svensk ekonomi hålls fortfarande tillbaka av en svag tillväxt i vår omvärld men räddas av de svenska hushållen som har goda finansiella förutsättningar. Skatteunderlaget stärker sektorns ekonomi framöver, men räcker ändå inte till för att klara de förväntade kostnadsökningarna i sektorn de närmaste åren. De demografiska förändringarna med fler barn i skolverksamheterna och fler äldre ställer krav på kommuner och landsting att anpassa resurserna.

Olika verksamheters volymutveckling

– Det är nu tydligt att vår sektor kommer att behöva hantera kraftiga kostnadsökningar som följer av allt fler yngre och äldre. Det demografiska trycket ökar från 0,5 till 1,0 procent i kommunerna fram till 2015 och ökar något, från en redan hög nivå i landstingen, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Dessutom är många skolor, sjukhus, simhallar och vatten- och avloppsanläggningar i behov av kraftiga renoveringar eller ombyggnationer. Vi ser att investeringskostnaderna hittills fördubblats i kommuner och landsting under 2000-talet, något som påverkar både kostnader och skuldsättning. Denna utveckling fortsätter.

– Det är bra att kommuner och landsting reinvesterar med tanke på framtiden. De ökade investeringarna kommer naturligtvis att vägas mot ökade behov som finns i övriga verksamheter, säger Anders Knape.

Enligt SKL-ekonomernas beräkningar så krävs både statliga tillskott utöver de redan beslutade, effektiviseringar och förändringar av skattesatsen för behålla ett resultat som motsvarar en procent av skatter och statsbidrag fram till 2016.Ladda ner eller beställ rapporten

Mer om SKL:s arbete med ekonomifrågor

Se den direktsända presskonferensenFör mer information:
Mats Kinnwall, chefekonom, avdelningen för ekonomi och styrning
, mobil: 076-762 77 05 eller e-post: mats.kinnwall@skl.se
och Annika Wallenskog, sektionschef, avdelningen för ekonomi och styrning, mobil:076-769 77 46 eller e-post: annika.wallenskog@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar