Företagare allt nöjdare med kommunernas service

Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i dag.

Mätningen redovisas i rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2016, som är den fjärde mätningen sedan starten 2010. Tre av fyra kommuner har förbättrat sin service sedan mätningen 2014. 

– Företagarnas nöjdhet har ökat vid varje mättillfälle, men i årets undersökning är ökningen glädjande nog något större än tidigare, säger Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på SKL.

SKL:s mätning av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsutövning har gjorts 2010, 2012, 2014 och nu 2016. Under denna period har kundnöjdheten, NKI*, ökat från 66 till 70 på en hundragradig skala.

Allt fler större kommuner presterar bra

Allt fler större kommuner, med fler än 40 000 invånare, uppnår höga resultat. Tidigare år har det varit ovanligt att större kommuner uppnått ett NKI på 75 eller högre, men i år var det åtta kommuner – samtidigt som få stora kommuner presterade dåligt.

– Mest nöjda är företagarna med kommunernas bemötande. Här får kommunerna betyget 75, vilket är ett högt betyg, säger Katrien Vanhaverbeke.

Jämfört med 2010 har resultaten förbättrats för samtliga myndighetsområden, utom för bygglov där NKI minskat från 64 till 60. De största förbättringarna har skett inom miljö- och hälsoskyddsområdet där nöjdheten ökat från 63 till 70.

Utbildning ger bättre service

SKL stödjer kommunernas arbete med att utveckla företagsservicen. Bland annat har utbildningen Förenkla – helt enkelt anordnats ihop med Tillväxtverket för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Fyra av fem kommuner som gått utbildningen har förbättrat sitt NKI-värde sedan 2014. 

* NKI = Nöjd-Kund-Index

Fakta

Cirka 22 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 147 kommuner och sju gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Kommunernas genomsnittliga NKI-värde i denna undersökning är 70. 

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg. 

Läs vidare

Öppna jämförelser – Företagsklimat 2016
Tabell med alla kommuner presenterade länsvis
SKL:s arbete med näringsliv och företagsklimat

 

Kommuner med högst NKI

Kommun NKI
Sunne 82
Bromölla 82
Osby 81
Hörby 81
Lekeberg 81

Större kommuner (fler än 40 000 invånare) med högst NKI-värde

Kommun NKI
Trollhättan 78
Kalmar 77
Örebro 77
Landskrona 76
Sigtuna 75

NKI per myndighetsområde 2010-2016

Myndighetsområde 2010 2012 2014 2016 Förändring
2010-2016
Förändring
2014-2016
Brandskydd 74 75 76 80 6 4
Bygglov 64 60 61 60 -4 -1
Markupplåtelse 66 65 67 69 3 2
Miljö- och hälsoskydd 63 67 67 70 7 3
Livsmedelskontroll - - 71 74 - 3
Serveringstillstånd 70 70 72 74 4 2
Totalt 66 67 68 70 4 2

 

Jan Torége 
Handläggare
tfn: 08-452 78 89
e-post: jan.torege@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Företagarnas nöjdhet har ökat vid varje mättillfälle, men i årets undersökning är ökningen glädjande nog något större än tidigare.
Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på SKL