Företagare klart nöjda med kommunernas service

Sveriges företagare är klart nöjda med den service som kommunerna ger dem. Det visar årets upplaga av rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat. I Halland får Laholm bäst betyg.

– Den enskilda kommunens service är en viktig del av det lokala företagsklimatet. Ett gott företagsklimat skapar i sin tur jobbtillfällen och stärker kommunens skattebas. Det är därför glädjande att företagarna totalt sett är klart nöjda med den service som de får, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I rapporten, som SKL har gjort i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg, presenteras en jämförelse av kommunernas företagsservice. Resultaten (se fakta och betyg nedan) baseras på enkätsvar från företagare som haft myndighetsärenden hos kommuner under 2012.

– Det totala betyget har stigit något jämfört med den senaste undersökningen för två år sedan. Det beror främst på att företagarna tycker att bemötandet har blivit bättre. Kommunerna fick förvisso bra omdömen på den punkten senast också, men nu får hela fyra av fem kommuner högt betyg. Kommunernas handläggare visar ett ännu större engagemang och de är ännu mer lyhörda, säger Håkan Sörman.

– Sedan har också informationen till företagarna blivit bättre. Kommunerna har utvecklat sina webbplatser och överlag förbättrat sin skriftliga information.

Öppna jämförelser Företagsklimat är en del av SKL:s arbete för att förbättra företagsklimatet runt om i landet.

– Vi vill att kommunerna som får bäst betyg ska fungera som goda förebilder för andra kommuner som inte visar upp lika bra resultat. Undersökningen fokuserar på sådant som kommunerna direkt kan åtgärda. Hur företagsservicen fungerar beror på den enskilda kommunens arbete, säger Håkan Sörman.


Ladda ner eller beställ rapporten "Öppna Jämförelser Företagsklimat 2013"

Mer om Öppna Jämförelser Företagklimat

Se en längre film där resultaten i rapporten presenterasBetyg för kommuner i Halland

1. Laholm (69)

2. Falkenberg (67)

3. Varberg (66)

4. Hylte (63)

5. Kungsbacka (63)

6. Halmstad (62)

Siffran inom parentes anger NKI-resultat. NKI: Nöjd kundindex.

Fakta

Undersökningen bygger på en enkät som besvarats av fler än 32 000 företagare som haft ärenden hos sin kommun under 2012 inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Totalt 189 kommuner och åtta förbund/gemensamma förvaltningar deltar i undersökningen.

I år är det nationella medelvärdet 67 av 100, vilket innebär att kommunerna överlag får betyget klart godkänt. I senaste undersökningen för två år sedan var medelvärdet 66 av 100. Det totala betyget för kommunernas bemötande har ökat från 69 till 73.


För mer information: Jan Torége, handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 78 89, e-post: jan.torege@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar