Hur kan vi arbeta med män som utövar våld mot kvinnor?

En ny rapport presenteras den 30 januari om vad som krävs i det våldsförebyggande arbetet med män som utövar våld mot kvinnor som de har eller har haft en relation med, med de våldsutsattas säkerhet och trygghet i fokus.

Rapporten Förändringsarbete med våldsutövande män. Strategier för kvalitetsutveckling har tagits fram av SKL inom ramen för SKL:s och regeringens överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar och män.

Rapporten presenteras på ett seminarium av Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor på SKL och Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Medverkar gör också Michael af Geijerstam Ottow, enhetschef för Kriscentrum i Kristianstad.

Anmälan sker till press@skl.se

Tid:              Tisdag den 30 januari kl 10.00 - 12.00

Plats:            Saturnus Konferens, Hornsgatan 15. Lokal: Bellman.

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar