Hur lockar vi unga till välfärdsjobben?

Unga är framtidens medarbetare i välfärden. Hur ser intresset för välfärdsjobben ut bland unga? Det och mycket annat har SKL låtit Ungdomsbarometern undersöka i en ny studie, som nu presenteras.

Ungdomsbarometern har undersökt vad unga mellan 15 och 24 år har för tankar och attityder om jobben inom välfärden. Hur intresserade är unga av att jobba i skolan, vården och omsorgen? Hur ser ungas drömarbetsgivare ut? Hur lever kommuner och regioner upp till den bilden?

Studien presenteras under cirka 20 minuter i början av seminariet av Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern. Därefter diskuterar företrädare för kommuner, regioner och studerandeförbund hur man kan attrahera, rekrytera och utveckla framtidens medarbetare. 

Media är välkommen på seminariet.

Tid:               Måndagen den 26 augusti kl 9.00-10.30.

Plats:            SKL, Hornsgatan 20.

Anmäl gärna ditt deltagande till press@skl.se.

Seminariet webbsänds också via länken:  https://csp.screen9.com/preview/Tn0qG645VsCNK-3VeC_mrNGJGndkkDwTxiwUKehBwZnbe1as924StR-cb9sFHITW

SKL presstjänsten
+46(0)8-452 71 01
press@skl.se
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera