Ökade möjligheter till donation med ny metod

Varje år får svårt sjuka patienter i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas med friska från en annan människa.

Trots en hög donationsvilja hos befolkningen finns en brist som innebär att människor varje år avlider i väntan på organ. Långt fler patienter kan få hjälp med en ny donationsform, DCD.

I Sverige omhändertas och transplanteras i dag endast organ från patienter som avlider på en intensivvårdsavdelning till följd av en svår hjärnskada. Cirkulationen kan då hållas igång och syresätta organen med hjälp av respirator så kallad DBD, Donation after Brain Death.

Den nya donationsformen, DCD, Donation after Circulatory Death, innebär att patienter kan bli donatorer även efter att ha avlidit till följd av cirkulationsstillestånd utan pågående respiratorbehandling.  

- Ett införande av DCD skulle göra det möjligt att i högre grad respektera den bland befolkningen utbredda viljan att donera organ, och på så sätt hjälpa många svårt sjuka människor till överlevnad eller till ett liv med bättre livskvalitet, säger Jan Forslid, ordförande Vävnadsrådet.

DCD är en donationsform som är väl etablerad i många länder, till exempel i Storbritannien, USA, Australien och Nederländerna. Nu arbetar ett nationellt projekt på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vävnadsrådet, med att utreda och pröva förutsättningarna för att införa DCD i Sverige.

- I Sverige har vi en väl fungerande sjukvård där goda förutsättningar finns för att etablera DCD som donationsform. Internationella erfarenheter visar dessutom att dessa organ fungerar utmärkt i mottagarna. Sammantaget finns alltså många skäl till att inför DCD i Sverige, säger Hans Karlsson, avdelningschef SKL.

Under 2018 kommer sex pilotenheter genomföra DCD-donationer. De kommer att följa ett protokoll där donationsprocessen noga beskrivs, baserat på internationella riktlinjer, forskning och erfarenheter. Efter avslutad pilotperiod kommer upplevelserna och attityderna till DCD, bland involverad personal och donatorernas närstående att utvärderas. Vidare kommer organens funktion noggrant att följas upp.

Läs mer och hitta kontaktpersoner  http://vavnad.se/dcd-projektet/

 

Fakta transplantationer

Under 2016 donerade 185 patienter organ i Sverige, samtidigt väntade circa 850 patienter på ett eller flera organ.

I Sverige uppger ca 80 procent av befolkningen att de är villiga att donera efter sin död.

De sex pilotenheterna: CIVA Sahlgrenska universitetssjukhuset, CIVA Karolinska universitetssjukhuset, Solna, MIVA Södersjukhuset Stockholm, IVA, Centralsjukhuset Kristianstad, IVA, Västmanlands sjukhus Västerås, IVA, Skånes universitetssjukhus Malmö.

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Taggar:

SKL

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar