Ökade skatteintäkter trots svag konjunktur

SKL räknar med god tillväxt i skattunderlaget framöver. Tillsammans med engångseffekter ger detta ett bra resultat för kommunsektorn 2012. Det visar vårens ekonomirapport.

Efter konjunktursvackan i slutet av 2011 och början av 2012 börjar läget för Sveriges ekonomi ljusna, vilket får genomslag i kommuner och landstings skatteintäkter kommande år. Dessutom talar mycket för betydande engångsintäkter på drygt 10 miljarder kronor i år.

– Det ser positivt ut för 2012 och vi kan se att kommuner och landsting efter flera år med överskott nu vågar investera, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda en fortsatt god service till medborgarna. Men förutsättningarna för att klara det, skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner respektive landsting, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Den internationella skuldkrisen hämmar tillväxten i världen i år. Trots goda förutsättningar bromsar även svensk BNP in. Den internationella återhämtningen dröjer till 2014, vilket begränsar tillväxten även i svensk ekonomi. Men tack vare statens goda finanser finns ändå utrymme för höjda statsbidrag utan att regeringens mål för det offentliga sparandet äventyras.

Efterfrågan på välfärdstjänster gör att kostnaderna successivt ökar. SKL räknar med inkomstförstärkningar och ökade statsbidrag för att klara plusresultat i sektorn från och med 2015. Utan dessa intäktsökningar krävs omfattande åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.

– För att möta ökade krav på kvalitetsförbättringar inom kommuner och landsting behöver vi föra en dialog med regeringen om hur vi tillsammans kan möta de förväntningarna, säger Anders Knape.

Ladda ned ekonomirapporten

Mer om skatteunderlagsprognosen

Se den direktsända presskonferensen


För mer information:
Mats Kinnwall, chefsekonom på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 73 55, mobil: 076-762 77 05, e-post: mats.kinnwall@skl.se

Annika Wallenskog, sektionschef på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 77 46, mobil: 076-769 77 46, e-post: annika.wallenskog@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

 

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar