Ramavtal ska ge fler bostäder i kommunerna

SKL har i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder. I dag undertecknas ramavtal med Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA.

– Vi har fått fram fyra väldigt bra hus och de upphandlade leverantörerna är väl rustade för uppdraget, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus Inköpscentral.

Totalt kan det handla om uppemot 10 000 nya lägenheter under en fyraårsperiod och om avtalet förlängs till att gälla i sex år kan det bli närmare 15 000 lägenheter.

– Vi tror att en första beställning kan komma i mars och att de första husen är inflyttningsklara i början på 2018. Det finns redan ett antal kommuner som ligger i startgroparna, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

Enligt upphandlingen ska det ta max åtta månader att färdigställa ett sådant här hus. BoKlok och NCC har lovat att det ska ta max fem månader att få husen klara.

De tre tyngsta bedömningskriterierna i upphandlingen var pris, arkitektonisk utformning och flexibilitet inom byggsystemet. Beräkningar visar att husen kan bli runt 25 procent billigare än traditionella flerbostadshus.

– Det är inga baracker som upphandlats, utan det är arkitektritade hus som uppfyller högt ställda kvalitetskrav. De allra flesta kommuner vill bygga nytt för att möta bostadsbristen, säger Gunilla Glasare. 

Upphandlingen består av två delar. Den första delen som undertecknas i dag omfattar flerbostadshus som är 2-4 våningar höga. Den andra delen omfattar högre hus med 4–6 våningar och beräknas vara klar under februari 2017.

Läs mer

Fyra företag får ramavtal för att bygga bostäder

 

Frågor om ramavtalet och SKL:s arbete med bostadsförsörjning
Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKL
072-503 7305
jan-ove.ostbrink@skl.se

Frågor om upphandlingen
Rickard Andersson, upphandlingskonsult AffärsConcept
072 539 13 44

rickard.andersson@affarsconcept.se
 

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se
 

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 

www.skl.se

Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Gilla SKL på Facebook: https://www.facebook.com/sverigeskommunerochlandsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner, 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Förbundets verksamhet styrs av en politiskt vald styrelse. Ordförande är Lena Micko (S). SKL:s tf VD är Lena Dahl. SKL:s kansli ligger i Stockholm, Hornsgatan 20, och består av en stab och åtta avdelningar. Här arbetar cirka 450 personer. Det finns också ett kontor i Bryssel. SKL:s verksamhetsidé: En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati.

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är inga baracker som upphandlats, utan det är arkitektritade hus som uppfyller högt ställda kvalitetskrav. De allra flesta kommuner vill bygga nytt för att möta bostadsbristen
Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL