Ulf Olsson ny ordförande i SKL:s Förhandlingsdelegation

Ulf Olsson blir ny ordförande för SKL:s Förhandlingsdelegation. Han utses formellt av SKL:s styrelse den 8 september.

Ulf Olsson (s), är kommunstyrelsens ordförande i Borås och sedan 2011 ersättare i SKL:s styrelse. Ulf Olsson har varit kommunalråd i Borås sedan 1995.

- Ulf Olssons gedigna erfarenhet av att styra en kommun är en utmärkt grund för uppdraget som förhandlingsdelegationens ordförande. Det arbetsgivarpolitiska arbetet är en viktig nyckel för att möta utmaningar i kommuner, landsting och regioner, säger Lena Micko, ordförande i SKL.

SKL är Sveriges största arbetsgivarorganisation och Förhandlingsdelegationen bereder ärenden som rör arbetsgivarpolitiska frågor. Förhandlingsdelegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö. SKL:s Förhandlingsdelegation utgör också styrelse i arbetsgivarorganisationen Pacta.

- Jag ser fram emot arbetet i Förhandlingsdelegationen. Tillsammans med mina kollegor i delegationen vill jag fortsätta arbetet för att vi ska bli ännu attraktivare arbetsgivare. Vi ska ha en långsiktig syn på kompetensförsörjning, samtidigt som vi tar ansvar för en hållbar utveckling i våra verksamheter, säger Ulf Olsson.

Ulf Olsson efterträder Heléne Fritzon, som i somras utsågs till migrations- och biträdande justitieminister.

 

Helene Lindstrand

Presschef
helene.lindstrand@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting och regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ska ha en långsiktig syn på kompetensförsörjning, samtidigt som vi tar ansvar för en hållbar utveckling i våra verksamheter.
Ulf Olsson