Våldsförebyggande arbete med män

Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer är ett mycket allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem som innebär stora och kostsamma konsekvenser för både individ och samhälle.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade nyligen en kunskapsöversikt om våldsförebyggande arbete med män. Syftet är att stödja kommuner, landsting och regioner i arbetet med att förhindra mäns våld mot kvinnor och barn. Nu uppmärksammas ämnet och kunskapsöversikten på en konferens i Luleå.

Tid: Onsdagen den 25 april, kl 09.00 - 16.30
Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Rådstugatan 11, Luleå

Bland deltagarna: Monica Carlsson, Norrbottens läns landsting, och en av författarna till SKL:s kunskapsöversikt om våldsförebyggande arbete med män, samt Maria Eriksson, Uppsala universitet.

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!


För mer information:
Kerstin Hedén, administratör avdelningen för vård och omsorg, SKL, tfn: 08-452 77 88, e-post: kerstin.heden@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm 
www.skl.se
Följ SKL på Twitter: twitter.com/s_k_l
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

 

Taggar:

Om oss

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Prenumerera

Dokument & länkar