Sveriges Kommuner och Landsting deltar i 2019-års Almedalsvecka

SKL:s Almedalstema 2019 är Välfärdens utveckling. SKL deltar i Almedalsveckan för att diskutera hur kommuner och regioner ska utveckla framtidens välfärd i en tid av många tuffa utmaningar.

De kommande åren kommer välfärdens verksamheter behöva förändras för att vi ska klara fortsatt hög kvalitet och god service. Den demografiska utvecklingen med fler barn och äldre och en nedgång i ekonomin påverkar mycket. Även klimatförändringarna kommer att påverka välfärdens utveckling.

Fakta om välfärden

Många samtal kommer att äga rum under Almedalsveckan om välfärdens utveckling. Här är sju fakta som är bra att ha med sig i dessa samtal:

 • Om tio år kommer äldre över 80 år ha ökat med cirka 47 procent, medan den yrkesverksamma befolkningen i åldern 20-64 år enbart har ökat med fem procent (SCB). Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar.
   
 • Mer än hälften av de 21 regionerna och 110 av 290 kommuner räknar med underskott i årets resultat (SCB/SKL).
 • Staten riktar ofta detaljstyrande statsbidrag till vård, omsorg och skola. Bara inom skolans område finns fler än 70 riktade statsbidrag. SKL vill ha långsiktig finansiering och tydliga ramar för välfärdens finansiering.
   
 • Fler behöver jobba längre. 49 000 personer som är 65 år eller äldre, väljer att jobba längre eller komma tillbaka till yrket efter sin pensionering. En ökning med 29 000 personer jämfört med 2010. (SKL)
   
 • 4 av 5 anställda i kommuner och regioner anser att man har ett mycket meningsfullt arbete. Det är fler än i någon annan del av arbetsmarknaden. (SCB:s arbetsmiljöundersökning)
   
 • Antalet personer som dör i hjärtinfarkt har minskat med drygt 70 procent sedan slutet av 1980-talet. För dödligheten i stroke är minskningen 40 procent under samma period. Befolkningens hälsa har förbättrats och vården har blivit bättre på att hitta riskfaktorer.
   
 • Antalet påbörjade bostäder år 2018 var 53 000 – en ökning med nästan 40 procent jämfört med 2014. Antalet färdigställda bostäder 2018 var nästan 55 000 – en ökning med 84 procent jämfört med 2014.

För mer fakta om välfärden, se den nya Välfärden i siffror (2019): https://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=5502

 

SKL arrangerar tre  seminarier under Almedalsveckan

Samtliga seminarier äger rum i Lojsta, Wisby Strand. De webbsänds via skl.se och på SKL:s Facebookkonto.

Skarpt läge - hur rustar vi oss mot det förändrade klimatet?

Värmeböljor och översvämningar. Stormar och bränder. Klimatförändringarnas effekter sker redan här och nu. De drabbar enskilda, organisationer och näringsliv och orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Hur förebygger och hanterar kommuner och regioner klimatets kriser? Vad behöver de göra bättre och hur kan staten vässa sitt arbete? På seminariet presenteras en ny unik studie om klimatförändringarnas lokala effekter och kostnader.

Deltar gör SKL:s vice ordförande Carola Gunnarsson, Maria Gardfjell, vice ordförande i miljöutskottet, länsrådet på Gotland Peter Molin samt Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör Norrköpings kommun.

Tid: Måndag den 1 juli kl 13.30.

http://almedalen.skl.se/skl-i-almedalen/program/skarpt-lage---hur-rustar-vi-oss-mot-det-forandrade-klimatet.html

Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan

Skolan behöver utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det kommunala huvudmannaskapet är en garant för det. Tillsammans med att staten står för ramarna på nationell nivå. På vilket sätt kan staten bidra till god skolutveckling? Finns det generella framgångsfaktorer? Vad säger forskningen? Hur kan stat och kommun ta ett gemensamt ansvar för de investeringar som krävs? Debatt om hur svensk skola kan fortsätta utvecklas och på vilket sätt staten kan göra skillnad.

Deltar gör Lena Micko, som är SKL:s vice ordförande, utbildningsminister Anna Ekström, utbildningsdirektören på Gotland Anders Jolby samt Daniel Sundberg, professor i pedagogik på Linnéuniversitetet.

Tid: Måndag den 2 juli kl 14.30.

http://almedalen.skl.se/skl-i-almedalen/program/lokala-forutsattningar-nationella-ramar---sa-utvecklar-vi-skolan.html

Nära vård – vad krävs för att klara omställningen av vård och omsorg?

Det finns en bred samsyn om behovet av att föra vården och omsorgen närmare patienterna. Men hur ska det gå till rent praktiskt? Det krävs konstruktiva lösningar när det gäller arbetssätt, lagstiftning och finansiering. Hur kan staten, regionerna och kommunerna ta ett gemensamt ansvar? Vad krävs av de ansvariga aktörerna och vilka hinder behöver rivas? Debatt om kommuners och regioners förutsättningar, möjligheter och lösningar för att möta invånarnas behov på ett bättre sätt och fortsätta utveckla svensk vård och omsorg.

Deltar gör SKL:s ordförande Anders Knape, socialminister Lena Hallengren, Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef i Östersund samt Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro.

Tid: Måndag den 2 juli kl 15.30.

http://almedalen.skl.se/skl-i-almedalen/program/nara-vard---vad-kravs-for-att-klara-omstallningen-av-vard-och-omsorg.html

 

SKL deltar i 170 andra Almedalsarrangemang

Utöver SKL:s egenarrangerade seminarier, deltar SKL-representanter i omkring 170 samtal, diskussioner och debatter hos andra arrangörer. Du kan se många av dessa seminarier och vilka som deltar på http://almedalen.skl.se/. Under ”Program” kan du välja datum, person, arrangör mm och på så sätt lätt hitta dessa evenemang. Övriga söker du lättast efter i det officiella Almedalsprogrammet.

SKL presstjänsten
+46(0)8-452 71 01
press@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. SKL:s vision är att utveckla välfärden.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar