Tydligare yrkesnormer för informatörer

Sveriges Informationsförening har tagit fram nya normer för informatörer. De nya normerna är tydligare och mer användbara i det vardagliga arbetet och ersätter därmed föreningens nuvarande normer. Förslaget antogs vid en föreningsstämma idag.

Utvecklingen av de nya normerna har gjorts mot bakgrund av att de ursprungliga etiska reglerna, ”Code of Athens” och ”Code of Venice” som formulerades i början av 60-talet, inte känns relevanta eller tydliga för 2000-talets informatörer. – Om det ska vara någon mening med yrkesnormer bör de fungera i det vardagliga arbetet men också vara begripliga för informatörens arbetsgivare eller uppdragsgivare, säger Margaretha Sjöberg generalsekreterare/vd, Sveriges Informationsförening. De nya normerna tydliggör informatörens roll och uppdrag. De formulerar vad Sveriges Informationsförening anser är ett gott yrkesutövande och utgör något som informatörer kan luta sig mot i sin yrkesutövning. – Informatörer behöver gemensamma definitioner för att nå samförstånd inom yrkesgruppen. Vi behöver också normer för att kunna peka på en riktning som vi vill att yrket ska följa och häri ligger det normerande, säger Margaretha Sjöberg. Yrkesetik är en av Informationsföreningens viktigaste frågor och även grunden till varför föreningen startade 1950. En förutsättning för medlemskap i föreningen är att medlemmen i fråga anammar de etiska reglerna i sin yrkesroll. Yrkesetik är också en av grunderna för informatörens professionalism och påverkar trovärdigheten i yrkeskåren. De nya yrkesnormerna är bifogade i detta pressmeddelande För mer information kontakta; Margaretha Sjöberg Generalsekreterare/vd Sveriges Informationsförening Mobil: 070-568 02 10

Om oss

I Sveriges Kommunikatörer finns drygt 5500 medlemmar som arbetar professionellt med kommunikation. De är verksamma över hela landet inom företag, offentlig verksamhet, organisationer och som konsulter. Läs mer på www.sverigeskommunikatorer.se

Dokument & länkar