2017 års finalist i Publishingpriset

Sveriges Militärhistoriska Arv:s film – En historia av fred. För den vidare. Har blivit nominerad till svenska publishingpriset i kategorin ”Filmer som marknadsför en organisation”.

Publishingpriset är en årlig jurybedömd tävling för filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker på engelska, norska eller svenska. Tävlingen är den äldsta heltäckande kommunikationstävlingen.

Se filmen: Sveriges Militärhistoriska Arv – En historia av fred
https://vimeo.com/219671963/43914ed0ff

Läs mer om de nominerade och priset: http://publishingpriset.org/nominerade-2017/

Nina Lakia
Marknads- och informationsansvarig
Sveriges militärhistoriska arv
Riddargatan 13, Stockholm
Tel 08 51 95 63 83, 0701 46 61 32
nina.lakia@sfhm.se, smha.se

Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av 27 statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under det kalla kriget. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider.

Taggar:

Om oss

Res till hemligheterna. Mitt mellan supermakterna i öst och väst förberedde sig Sverige på det värsta. Utforska fästningarna, flygbaserna och fordonen som skulle rädda folkhemmet i händelse av krig. I 27 upplevelsemuseer i hela landet berättar Sveriges militärhistoriska arv sina hemligheter.