Från svartkonst till vetenskap

Vapenlexikon Artilleri 1350–1880 är en god hjälp för den historiskt intresserade att få ny spännande kunskap om dessa begrepp. För att beskriva artilleri används ålderdomliga ord och begrepp som för den ovane kan verka både märkliga, bisarra och avskräckande. Basilisk, trumf, själ, karkas, förnagling, stormstycke, potthund, kamelgarn, byxmästare och ernstfyrverkare är några. Finns nu på Bokus.com och Akademibokhandeln.se

Krutartilleri har funnits i Europa sedan 1300-talet. I början primitivt och med liten verkan. Förstörelseförmågan ökade och artilleriet gick från att vara svartkonst och alkemi till att bli en vetenskap som involverade kemi, matematik och fysik. Dess primära uppgift var alltid att slå sönder och skada.

Boken vänder sig i första hand till dig med ett teknik-, språk- och militärhistoriskt intresse. Även du som är allmänt intresserad av historia och konst kan finna glädje i beskrivningar, illustrationer och innehållsrika personporträtt över viktiga aktörer för artilleriets utveckling. Välkommen in i en både fascinerande vacker och ibland skrämmande värld.

Ett standardverk inom teknik- och militärhistoria

Boken bör i första hand ses som ett standardverk i sin kategori och är ett resultat av en persons mångåriga arbete vid Armémuseum och Statens försvarshistoriska museer. Här kan du dyka djupt ner och frottera dig i artilleriets mångfacetterade vokabulär och i viss mån bortglömda uttryck. Du kan dessutom ta del av ett fantastiskt handkolorerat arkivmaterial från Armémuseums arkiv som i stor utsträckning aldrig tidigare publicerats.

Titel: Vapenlexikon Artilleri 1350–1880

Författare: Erik Walberg

Bandtyp: Inbunden

Utgivning: Sveriges militärhistoriska arv, en del av Statens försvarshistoriska museer, Stockholm 2017

Fysisk beskrivning: 320 sidor, illustrerad.

Genre: Lexikon

Formgivning, foto: Torkel Edenborg

Personporträtt: Anders Wesslén

ISBN: 978-91-86478-53-7

Nina Lakia
Marknads- och informationsansvarig
Sveriges militärhistoriska arv
Riddargatan 13, Stockholm
Tel 08 51 95 63 83, 0701 46 61 32
nina.lakia@sfhm.se, smha.se

Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av 27 statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under det kalla kriget. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider.

Taggar:

Om oss

Res till hemligheterna. Mitt mellan supermakterna i öst och väst förberedde sig Sverige på det värsta. Utforska fästningarna, flygbaserna och fordonen som skulle rädda folkhemmet i händelse av krig. I 27 upplevelsemuseer i hela landet berättar Sveriges militärhistoriska arv sina hemligheter.