Hemliga platser, bergrum, fordon och historier över hela Sverige

Vad är det i det hemliga som fascinerar? Hemliga platser, rum, fordon, berättelser och allt annat som under det Kalla kriget undanhölls från oss den så kallade allmänheten? Idag har de öppnats upp och visas för alla.
Sveriges militärhistoriska arv är ett museinätverk bestående av 27 museer. Museerna är spridda över hela landet och visar i huvudsak Sveriges försvar under det kalla kriget.


Här följer några exempel på vad vi erbjuder i sommar för både stora och små…

Topphemligt sommarläger på Teknikland
På Teknikland i Östersund sparkar igång sommarlovet med spännande teknikkurser i KomTek för dig som är 10-16 år.  

Specialguidning – Hemliga rum på Aeroseum
Aeroseum erbjuder en unik guidad tur i den ”HEMLIGA” drivmedelsanläggningen från kalla kriget. Anläggningen har aldrig tidigare visats offentligt. Hjälm och ficklampa delas ut på plats.

Hemliga Platser i Bodens Fästning
Vi besöker ett antal objekt som har spelat en viktig roll under fästningens historia.  

Hemligheter avslöjas i ”Ytspänning” på Vaxholms Fästnings Museum
I samarbete med Marinmuseum i Karlskrona visas filminstallation om händelser som utspelades i Hårsfjärden år 1982 under det Kalla krigets slutskede.

Hitta fler evenemang på www.smha.se

Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av 27 statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under det kalla kriget. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider.

Om oss

Res till hemligheterna. Mitt mellan supermakterna i öst och väst förberedde sig Sverige på det värsta. Utforska fästningarna, flygbaserna och fordonen som skulle rädda folkhemmet i händelse av krig. I 27 upplevelsemuseer i hela landet berättar Sveriges militärhistoriska arv sina hemligheter.

Dokument & länkar