Välkommen till en eftermiddag fylld av hemligheter;-)

Melker Becker och Johan Antus berätta och visa bilder från sina besök på platser vi andra aldrig kommer att få komma till.

Hör historier om hur först till synes, obetydliga ting berättar om liv och död, folkhemmet och vår beredskap under kalla kriget.

Se vem som vinner vår Facebooktävling (tävlingen pågår till 23 april https://www.facebook.com/sverigesmilitarhistoriskaarv ) och får den jacka som Melker provskjutit på för att testa kulsprutepistol m/1945 B.

Vi bjuder på prisutdelning, lammkorv, alkoholfri öl, och DJ. Välkomna!

Vill du göra en intervju med Melker eller Johan så meddela det i samband med din anmälan till denna mail: nina.lakia@sfhm.se

Varmt välkommen!

Tid och plats: 26 april kl. 16.30-19 på Armémuseum

Program:

Kl. 16.30-16.40 Välkomnas alla

16.40 – 17.30 Intervjumöjligheter med Melker och Johan

17.30 Johan Antus talar om kalla krigets hemliga platser och visar bilder

17.50 Melker talar om TV-serien ”Kalla krigets hemligheter”

18.30 vinnare utses och priset (jackan) delas ut.

19.00 avslut

Arrangör: Sveriges militärhistoriska arv kansli

Melker Becker känd från de folkkära serierna Hemliga Svenska Rum och Svenska Hemligheter berättar om sin nya TV-serie ”Kalla krigets hemligheter” som är en spännande serie där, först till synes, obetydliga ting berättar om liv och död, folkhemmet, vår beredskap och enorma personliga uppoffringar som gjorts för att försvara landet under kalla kriget.

Johan Antus är en historieintresserad fotograf som vuxit upp med "Om kriget kommer-broschyren" under kudden. Han har sen många år drivit sidan antus.org där han publicerar fotografier och skriver fascinerande berättelser om kalla krigets hemliga platser. Under eventet kommer han att visa bilder och dela med sig av historierna bakom fotografierna.

Nina Lakia
Marknads- och informationsansvarig
Sveriges militärhistoriska arv
Riddargatan 13, Stockholm
Tel 0701 46 61 32
nina.lakia@sfhm.se, smha.se

Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av 27 statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under det kalla kriget. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider.

Om oss

Res till hemligheterna. Mitt mellan supermakterna i öst och väst förberedde sig Sverige på det värsta. Utforska fästningarna, flygbaserna och fordonen som skulle rädda folkhemmet i händelse av krig. I 27 upplevelsemuseer i hela landet berättar Sveriges militärhistoriska arv sina hemligheter.

Media

Media

Dokument & länkar