Almedalen -    Kroppen – ett formbart projekt perfekt?

Vi är besatta av att få den perfekta kroppen. Vilket inflytande har media, kulturen, familj och vänner på hur kroppsuppfattningen skapas från barndom till vuxen ålder? Varför är kroppsmissnöje kopplat till västerländsk livsstil? Och hur kan vi sluta att brottas med kroppsprojektet?

Ett konstant flöde av vackra människor, alltifrån reklamens hårt retuscherade annonser till poserande självporträtt på sociala medier, förser oss med en outsinlig källa av bilder att jämföra oss med. Överallt förmedlas en bild av kroppen som formbar – ett projekt perfekt. Seminariet utgår från aktuell forskning. Bland annat behandlas genusfrågor och den fysiska träningens både positiva och negativa inverkan.   Ett nytt spännande område är positiv kroppsuppfattning, där man studerar vad som utmärker de personer som faktiskt är nöjda med sina kroppar. Vad kan göras för att individer ska få ett mer accepterande förhållningssätt till den egna kroppen?

Medverkande:     Kristina Holmqvist Gattario, fil dr i psykologi och forskare vid Göteborgs universitet, medförfattare till ”Projekt perfekt".

Anna Sandell, leg psykolog och ordförande, Psykologer i förskola och skola (Psifos) och Anders Wahlberg, leg psykolog och ordförande, Sveriges Psykologförbund.

Tid: onsdag 1 juli kl. 8.30 - 9.30

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby

Seminariet webbsänds och finns på psykologforbundet.se/Almedalen-webbsandningar

Susanne Bertman, Press och informationsansvarig
Sveriges Psykologförbund

mobil: 0709 67 64 13
e-post: susanne.bertman@psykologforbundet.se

Sveriges Psykologförbund är fackförbundet för legitimerade psykologer, forskare inom psykologi och psykologstuderande. Mer info finns på www.psykologforbundet.se och www.facebook.com/psykologforbundet

Taggar: