Effektivisera psykiatrin – tillvarata psykologernas kompetens

I flera artiklar, nu senast i DN 18-11, lyfts problemet med brist på psykiatriker och det problem som följer. Hyrläkare - ofta utan särskild psykiatrisk kompetens - får underteckna underlag för bedömning av arbetsförmåga, ofta felaktigt kallad sjukskrivningsrätt, som tagits fram av annan personal.

Inom psykiatrin finns två yrkeskategorier med särskild utbildning och kompetens för att utföra diagnostik - läkare specialiserade i psykiatri samt psykologer. I tider av brist eller hel frånvaro av psykiatriker inom psykiatrisk verksamhet bör psykologer användas för att genomföra och underteckna bedömning av arbetsförmåga.

I Norge t ex pågår en försöksverksamhet inom två fylken (län) där psykologer självständigt gör dessa bedömningar.

Den rådande psykiaterbristen kommer inte att kunna åtgärdas på åtminstone många års sikt. 

För att upprätthålla patientsäkerheten inom psykiatriska verksamheter måste den diagnostiska kompetens som psykologer besitter användas på ett mera uttalat sätt.

Effektivisera och förbättra patienternas vård inom psykiatrin genom att tillvarata den kompetens som psykologer har. Detta har man gjort i Norge och borde kunna göras även i Sverige

För mer information kontakta

Lars Ahlin, förbundsordförande                  

0709 67 64 05

Susanne Bertman, Press och informationsansvarig

0709 67 64 13

Sveriges Psykologförbund är fackförbundet för legitimerade psykologer, forskare inom psykologi och psykologstuderande. Förbundet har ca 9800 medlemmar och tillhör Saco.mer info finns på www.psykologforbundet.se och www.facebook.com/psykologforbundet

Taggar: