Får små barn vad de behöver? Psykologer i Almedalen granskar förskolan

Psykologer i förskolan belyser vikten av en god kvalitet i svenska förskolor utifrån små barns behov. Är förskolans verksamhet utformad utifrån aktuell forskning om anknytningsteori, barns språkutveckling och hjärnans sårbarhet ur ett relationsperspektiv?

Aldrig tidigare har det gått så många barn i förskolan i Sverige. Enligt Skolverket var över 470.000 barn inskrivna i förskolan hösten 2011. Det innebär en ökning med 150.000 barn på 10 år. Drygt 8 av 10 barn i förskoleåldern finns i förskolan en stor del av sin vakna tid. Med andra ord blir förskolan en viktig arena att möta alla våra barn på. Vi kan inte längre blunda för att förskolan är en viktig verksamhet, att små barns behov måste tillgodoses i ett långsiktigt perspektiv. Därför väcker psykologer debatt. Är dagens förskola anpassad efter små barns behov? Vad behöver små barn? Under vilka omständigheter blir förskolan en möjlighet? När orsakar förskolan mera skada än nytta?

Medverkande:   Anna Sandell, Nina Linck och Christine Andersson leg psykologer, Psykologförbundet/ Psifos (Psykologer i förskola och skola).

Gunilla Svantorp, Riksdagsledamot (S) i Utbildningsutskottet.

Matz Nilsson, Förbundsordförande, Skolledarna.

Gunilla Niss, Leg psykolog.

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby

Tid: Tisdag 2 juli kl 14:30

Susanne Bertman, Press och informationsansvarig
Sveriges Psykologförbund

mobil: 0709 67 64 13
e-post: susanne.bertman@psykologforbundet.se

Sveriges Psykologförbund är fackförbundet för legitimerade psykologer, forskare inom psykologi och psykologstuderande. Förbundet har 10 500 medlemmar och tillhör Saco.mer info finns på www.psykologforbundet.se och www.facebook.com/psykologforbundet

Taggar: