Håll koll på titlarna! Om kvacksalveri och behörighet. Debatt i Almedalen 5 juli

Personer som vänder sig till alternativa terapeuter är helt oskyddade. Varken sekretess, patientförsäkring eller anmälningsmöjlighet finns. Konsekvenserna kan bli förödande.

Allt högre krav ställs på den offentliga vården i termer av tillsyn, integritet och patientsäkerhet. Samtidigt växer alternativa vårdbranscher fram utan regleringar, tillsyn eller integritetskrav. Vi berättar våra innersta känslor, utan att ens ta reda på att alla former av sekretessregler saknas. En lukrativ marknad växer fram utanför tillsynsmyndigheternas kontroll. Psykologförbundet ifrågasätter varför alternativa terapeuter har rätt att behandla människor med svåra psykiska sjukdomar. Svensk lag förbjuder till exempel healing mot cancer men motsvarande skydd finns inte för patienter med svåra självskadebeteenden eller depression. Allmänhetens skydd mot oetisk och ofta skadlig användning av psykologisk kunskap är mycket bristfällig. Psykologförbundet varnar för kvacksalveri och de problem som det för med sig

Medverkande:

Finn Bengtsson, riksdagsledamot (m)

Anders W Jonsson, riksdagsledamot (c)

Gunvor G Ericson, riksdagsledamot (mp)

Malin Edlund, leg psykolog ("Radiopsykologen")

Camilla Damell, förbundsjurist, Psykologförbundet.

Anita Odell, kampanjen Hjärnkoll NSPH

Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen.

Moderator: Helén Antonson

TID: tisdag 5 juli kl 9:30 - 10:30

PLATS: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby

Kontaktperson: Susanne Bertman, informations - och pressansvarig, Sveriges Psykologförbund, 0709-67 64 13, susanne.bertman@psykologforbundet.se

Susanne Bertman, informations - och pressansvarig, Sveriges Psykologförbund,

mobil: 0709-67 64 13

susanne.bertman@psykologforbundet.se

Sveriges Psykologförbund är fackförbundet för legitimerade psykologer, forskare inom psykologi och psykologstuderande. Förbundet har ca 9700 medlemmar och tillhör Saco.mer info finns på www.psykologforbundet.se och www.facebook.com/psykologforbundet

Taggar:

Dokument & länkar