Pressinbjudan- debatt om psykisk hälsa

Antalet psykologtjänster inom primärvården och barn- och vuxenpsykiatrin i Västra Götaland minskar. Ändå vet vi att behovet av psykologisk kunskap är stort. Psykologföreningen bjuder in politiker, psykologer, journalister och allmänhet till diskussionskväll kring temat friska föräldrar – friska barn.• Kan psykologisk kompetens användas för att minska Västra Götalands höga kostnader för psykofarmaka?

• Kan fler psykologer i primärvården upptäcka de föräldrar som behöver stöd för att skapa en friskare uppväxt för sina barn?

• Kan fler psykologer i skolan öka antalet barn som lämnar skolan med godkänt betyg och självkänslan i behåll?

Plats: Världskulturmuséet, Södra vägen 54 i Göteborg Tid: Torsdag 26 augusti 2010 kl 18:00 – 20:00

Politiker som deltar är: Jan Åke Simonsson, (s), Jonas Andersson (fp), Cecilia Andersson (c), Annika Tännström (m), Birgitta Losman (mp) och Anette Terstedt (v)

Talare är: Håkan Sundin ”Psykolog på vårdcentral – en viktig resurs.” Joel Danielsson: ”Föräldraarbete i den somatiska barnsjukvården.” Charlotte Andersson: ”Barnperspektiv i vuxenpsykiatrin?”

För mer information kontakta Gunilla Petersson Bergström, tel. 033/616 26 37 eller mobil 073/689 96 59.

Taggar:

Dokument & länkar