Tre av fyra skolpsykologer: vi är för få – eleverna drabbas

Sveriges Psykologförbund har via yrkesföreningen Psykologer i förskola och skola, Psifos, undersökt psykologtätheten i svenska skolor.

Undersökningen visar att tre av fyra skolpsykologer i landet bedömer att de är förf få.

I förra veckan rapporterade SVT och DN om Skolverkets konstaterande att andelen

elever som inte får godkänt i nionde klass slår rekord och att skillnaden mellan

skolorna ökar. Nu har Sveriges Psykologförbund via yrkesföreningen Psykologer i

förskola och skola, Psifos, undersökt psykologtätheten i svenska skolor.

Undersökningen visar att tre av fyra skolpsykologer i landet bedömer att de är för

få.

-  Det är eleverna som drabbas då skolpsykologer inte hinner ge stöd till lärare

och rektorer i den utsträckning som skulle behövas”, säger Anna Sandell,

ordförande i Psifos. ”Det behövs mer psykologisk kompetens i skolan för att

elever med inlärningssvårigheter, psykisk ohälsa och problemskapande

beteenden ska få det stöd de behöver – och för att skapa hälsosammare och

framgångsrikare skolor på sikt”.

Frågan om psykologisk kompetens i landets skolor är bortglömd i den skolpolitik

som drivs idag, menar Anna Sandell:

- Idag fokuserar politiken på elevers svårigheter och tillkortakommanden

utifrån en värdegrund som inte rimmar med gällande skollag och psykologisk

kunskap om vad som får barn att utvecklas och må bra. Den rimmar inte

heller med det förhållningssätt som krävs för att få barn och elever att

lyckas i skolan och i livet. Risken med rådande politiska syn på vad barn

behöver är att allt fler hamnar i utanförskap tidigt i livet, vilket är en

riskfaktor för livslång psykisk ohälsa. Med mer psykologisk kunskap i skolorna

kan detta istället förebyggas.

Undersökningen visar också att det är stora skillnader i psykologtätheten mellan landets kommuner och skolor. Åtta av tio skolpsykologer har ansvar för mer 1000

elevers skolmiljö. Var fjärde psykolog har till och med ansvar för mer än 2000 elevers skolmiljö.

-  Det är inte ovanligt att skolpsykologer ansvarar för områden som täcker

över 4000 elever. En psykologtäthet på 500 elever per psykolog är det som

behövs för att uppfylla Skollagens krav på tillgång till psykolog och en samlad

elevhälsa värd namnet, säger Anna Sandell.  - Att som psykolog ansvara för

den psykologiska kompetensen för över 1000 elever är helt orimligt. Nu

måste kommunerna, friskolorna och staten ta sitt ansvar och hitta en lösning

på detta.

Mer information:

Anna Sandell, skolpsykolog och ordförande i Psifos

Kontaktuppgifter: 0732 – 304 928 alt.

anna.sandell@stenungsund.se

Bakgrund:

Sedan 2011 kräver skollagen att skolorna måste ha tillgång till insatser från

psykolog som främst ska vara hälsofrämjande och förebyggande, samt stödja

elevernas utveckling mot målen. Sedan skollagen reviderades 2011 har Rädda

Barnen krävt fler skolpsykologer, BRIS har krävt fler resurser till skolans elevhälsa,

Barnombudsmannen har krävt att alla skolor ska ha en tillgänglig elevhälsa,

Skolinspektionen har konstaterat att Sverige har för få skolpsykologer och OECD har

riktat skarp kritik mot detta bristen av psykologer i den svenska skolan.

Källor:

Garantinivå för stöd till barn i utsatta situationer. Rädda Barnen, 2013.

BRIS valkrav 2014.

Bryt tystanden. Barnombudsmannen, 2014.

Mental health and work. OECD, 2013.

Flygande tillsyn Elevhälsa. Skolinspektionen, 2011.

Sveriges Psykologförbund är fackförbundet för legitimerade psykologer, forskare inom psykologi och psykologstuderande. Förbundet har 10 800 medlemmar och tillhör Saco.mer info finns på www.psykologforbundet.se och www.facebook.com/psykologforbundet

Taggar:

Om oss

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för legitimerade psykologer och studerande vid psykologprogrammen. Förbundet bildades 1955 och har ca 10 800 medlemmar. Förbundet tillhör Saco, Sveriges Akademikers centralorganisation. www.psykologforbundet.se