Upprop från Sveriges Psykologförbund.  I flyktingkatastrofens spår - psykologer erbjuder sin kompetens.

Europa står inför en tillströmning av flyktingar som saknar motstycke under senare tid. Dessa flyktingar flyr krig, våld, terrorism, politisk förföljelse och fattigdom. De riskerar sina liv för att korsa Medelhavets gränser för att nå Europa där de hoppas finna en lösning för sin situation och en säker plats att leva. Många utnyttjas av människosmugglare och många dör på sin väg till ett liv som ska ge möjlighet till en trygg tillvaro.

Sveriges Psykologförbund önskar att alla psykologer i Sverige ställer sin kompetens till förfogande för dem som behöver hjälp. Vi har redan sett många goda exempel från psykologer. Vi har ett ansvar att använda vår kompetens inom trauma, sorg, följderna av förlust av gemenskap och svårigheter att anpassa sig till nya livsvillkor. Psykologisk kunskap och behandling är en av de viktigaste insatserna i en situation som denna.

Flyktingkatastrofer är inget nytt i Europas historia. Idag har vi både kunskap och resurser, och därför plikt att hjälpa de behövande. Nu är det dags att agera och hålla fast vid värderingar kring mänskliga rättigheter.

Sveriges Psykologförbund vill därför uppmana beslutsfattare att verka för:

-        Att asylprocessen påskyndas och att därigenom den påfrestning som en utdragen process innebär, minskar.

-        Att Sverige erbjuder flyktingar möjligheten att etablera sig i vårt land.

-        Att säkerställa att alla flyktingar får tillgång till utredning och behandling av psykisk ohälsa.

-        Att möjlighet ska ges till både studenter och yrkesverksamma att få tjänstledighet för biståndsarbete både inom och utanför Sverige.

-        Att departement och myndigheter arbetar för att ge psykologer som flytt sitt hemland möjlighet att få använda sin kunskap i Sverige.

Sveriges Psykologförbund kommer att verka för:

-        Att psykologisk kunskap kring kris och trauma sprids bland de som arbetar med flyktingar.

-        Att uppmana och underlätta för psykologer att använda sin kunskap i arbetet med flyktingar.

-        Att stötta psykologer som flytt från sitt hemland så att samhället kan dra nytta av deras kompetens och erfarenhet.

Sveriges Psykologförbund värnar om de mänskliga rättigheterna och möjlighet till en god psykisk hälsa för alla, oavsett var man kommer ifrån. Detta är ett prioriterat område som idag känns viktigare än någonsin.

Uppropet är antaget av Sveriges Psykologförbunds rådskonferens i oktober 2015

Susanne Bertman, Press och informationsansvarig
Sveriges Psykologförbund

mobil: 0709 67 64 13
e-post: susanne.bertman@psykologforbundet.se

Sveriges Psykologförbund är fackförbundet för legitimerade psykologer, forskare inom psykologi och psykologstuderande. Förbundet har 11 100 medlemmar och tillhör Saco.mer info finns på www.psykologforbundet.se och www.facebook.com/psykologforbundet

seven www.psykologiguiden.se

Taggar: