Försäljning av aktier i Vita Nova Ventures AB (publ)

Svithoid Tankers AB (publ) har idag ingått avtal om att avyttra 28 miljoner aktier i Vita Nova Ventures AB (publ), vilket motsvarar ca 15 % av kapital och röster i bolaget. Efter denna försäljning uppgår Svithoid Tankers AB (publ) kvarvarande aktieinnehav i Vita Nova Ventures AB (publ) till ca 26 miljoner aktier, motsvarande ca 14 % av kapital och röster. rFörsäljningen innebär ett likviditetstillskott om ca 1.7 miljoner kronor och ger ett positivt resultat.

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Dokument & länkar