PRESSRELEASE

Med hänvisning till pressrelease den 17 november 2004 med rubriken ”Svithoid Tankers och Taurus Petroleum föreslår samgående” kan vi nu presentera resultatet av den avsiktsförklaring som träffats mellan bolagen. Taurus Petroleum Development AB tecknar sig för 480 000 aktier i en riktad nyemission till kurs 12,50 kronor per aktie i Svithoid Tankers AB. I samma nyemission deltar bland andra Alandia, ett Åländskt försäkringsbolag, samt ett antal övriga större investerare. Efter genomförd nyemission finns det i Svithoid Tankers AB cirka 2 270 000 aktier.

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Dokument & länkar