Svithoid Tankers och Taurus Petroleum föreslår samgående

En avsiktsförklaring har den 16 november träffats mellan Svithoid Tankers AB (publ), (Svithoid), och Taurus Petroleum Development AB (publ), (Taurus), om att föreslå aktieägarna ett samgående mellan bolagen. Avsikten är att nuvarande oljeprospekteringsverksamhet inom Taurus dessförinnan avskiljs och delas ut till Taurus nuvarande aktieägare. Samgåendet föreslås ske genom att Svithoid förvärvar Taurus mot betalning nyemitterade aktier i Svithoid. Värderingen kommer att baseras på respektive bolags eget kapital och kommer att kunna presenteras då förutsättningarna för avskiljandet av oljeprospekteringsverksamheten fastställts, vilket beräknas kunna ske den 24 november 2004. Svithoid kommer att tillförs ca 6 mkr i likvida medel samt närmare 2 500 nya aktieägare genom samgåendet. Taurus Petroleum är noterat på Aktietorget och har ca 2 500 aktieägare.

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Dokument & länkar