Presskommuniké

Report this content

PRESSKOMMUNIKÉ Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 19 november 2002 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,25 SEK/aktie för verksamhetsåret 2001/02. Som avstämningsdag beslutades den 22 november 2002, vilket medför att utdelningen be-räknas att utbetalas från VPC den 27 november 2002. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Håkan Bohlin, Mats Guldbrand, Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och MatsOla Palm. Vid efterföljande styrelsemöte omvaldes MatsOla Palm till styrelsens ordförande. Nästa rapport Verksamhetsåret 2002/03 års första delårsrapport, avseende perioden 1 september - 30 november, kommer att offentliggöras den 18 december 2002. Stockholm den 19 november 2002 STYRELSEN Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till VD Ulf Hedlundh, telefon 08-440 37 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar