SomitaSabeti2019


Somita Sabeti fick SWEAs Interkulturella stipendium 2019. Hon berättade om sin forskning där hon med bland annat observationsskisser har undersökt hur unga afghanska migranter upplever och hanterar sin situation i papperlöshet i Istanbul samt hur känslan av tillhörighet skapas i ett liv "i limbo".

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

SWEA är ett globalt nätverk för svenska och svensktalande kvinnor som bor – eller har bott – utomlands. Med cirka 6000 medlemmar i ett 70-tal avdelningar över hela världen är SWEA den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. Varje år delar SWEA ut stipendier och donationer för cirka 2 miljoner kronor.

Prenumerera