Bolagsstämman beslutar om bemyndigande med anledning av förvärvet av PIC Engineering

Bolagsstämman beslutar om bemyndigande med anledning av förvärvet av PIC Engineering SWECO tecknade den 3 december 2003 avtal om att förvärva den finländska industrikonsultkoncernen PIC Engineering Oyj. Förvärvspriset för PIC Engineering Oyj uppgår till 22,5 MEUR (ca 202,5 MSEK). Tilläggsköpeskilling om högst 1,0 MEUR kan tillkomma. Förvärvet bedöms påverka SWECOs vinst och kassaflöde per aktie positivt redan från och med 2004. Affären genomförs genom att SWECO förvärvar moderbolaget PI Management Oy som äger 100 procent av aktierna i PIC Engineering Oyj. Förvärvet av PI Management Oy finansieras dels genom nyemitterade SWECO aktier, dels genom lån. För att möjliggöra betalning med egna nyemitterade aktier beslutade SWECOs bolagsstämma den 22 december att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 8 500 000 kronor genom nyemission av högst 1 700 000 aktier av serie B. Emission ska ske med bestämmelse om apport och som ett led i genomförandet av bolagets förvärv av aktier i, och fordringar på, PI Management Oy. Transaktionen genomförs genom att SWECO förvärvar PI Management Oy samt genom att SWECO förvärvar vissa av PI Management Oy:s utestående lån. Betalning för aktierna i PI Management Oy ska erläggas i form av nyemitterade aktier av serie B i SWECO. Betalning för lånen erläggs dels kontant, dels i form av nyemitterade aktier av serie B i SWECO. Säljarna, riskkapitalbolaget Capman och ledningen i PIC, kommer efter förvärvet att äga ca 9,9 procent av kapitalet och ca 4,8 procent av rösterna i SWECO. Affären beräknas kunna slutföras den 29 december 2003. SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide SWECO Connect och Statkraft Grøner. SWECO- aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, tel 08-695 60 00 Bo Jansson, Finansdirektör i SWECO, tel 08-695 60 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar