Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 Förbättrat resultat trots en svag marknad - Resultatet från konsultverksamheten ökade med 2 procent och uppgick till 66 MSEK (65) - Stark resultatförbättring inom vatten & miljö - Resultatet efter finansiella poster ökade med 8 procent och uppgick till 88 MSEK (81) - Resultatet efter skatt uppgick till 61 MSEK (57), motsvarande 4,10 kronor per aktie (3,80) - Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 559 MSEK (1 472) SWECO slutförde den 1 september förvärvet av den norska teknikkonsulten Statkraft Grøner. Genom köpet blir SWECO en av de ledande teknikkonsulterna på den norska marknaden För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 60 00, wigon.thuresson@sweco.se Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 60 00, bo.jansson@sweco.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00530/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00530/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar