Ekonomisk information från SWECO

SWECO-aktien noteras på Attract 40 SWECO har kvalificerat sig till Attract 40 på Stockholmsbörsens O-lista från och med den 1 januari 2005. Ekonomisk information under 2005 Under 2005 kommer ekonomisk information från SWECO AB att lämnas vid följande tillfällen: Bokslutskommuniké för 2004 8 februari Ordinarie bolagsstämma 20 april Delårsrapport januari – mars 2005 20 april Delårsrapport januari – juni 2005 26 juli Delårsrapport januari – september 2005 25 oktober

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar