Nytt miljöuppdrag i Ukraina

Nytt miljöuppdrag i Ukraina SWECO VIAK har fått uppdraget att förbättra standard och kapacitet på avloppsreningsverken i staden Lviv, Ukraina. Uppdraget är värt nära 7 miljoner kronor. - Just nu görs en stor satsning för att förbättra både dricks- och avloppsvattnet i hela Ukraina. Vårt uppdrag är en del i denna satsning, säger Bernt Noren uppdragsansvarig på SWECO VIAK. SWECO VIAK ska se över statusen på staden Lvivs två avloppsreningsverk och designa de delar som behöver förbättras. Uppdraget utförs åt vattenmyndigheten Lviv Vodokanal. SWECO VIAK ska även ta fram anbudshandlingar och stödja kunden vid upphandling av entreprenörer. - Uppdraget är särskilt intressant eftersom miljömarknaden i Ukraina förväntas växa framöver, säger Bernt Noren. Arbetet ska pågå i fyra år. En plan för hur avloppsreningsverken kan utvecklas i framtiden ska också arbetas fram under den tiden. Uppdraget finansieras av Sida. Staden Lviv ligger i nordvästra Ukraina och har 800.000 invånare. SWECO VIAK genomför för närvarande flera liknande uppdrag i bland annat Kaliningrad och Ungern. SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur; SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Bernt Noren, uppdragsansvarig SWECO VIAK, tfn 08-695 60 32 Tina Karlberg, SWECO, tfn 08-695 62 78 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar