SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 * Starkt fjärde kvartal. Resultatet från konsultrörelsen ökade med 42 procent och uppgick till 37 Mkr (26). * Resultatet från konsultverksamheten för 2002 uppgick till 102 Mkr (116). * Resultatet efter finansnetto uppgick till 103 Mkr (207). * Nettoomsättningen ökade med 7 procent och uppgick till 2 063 Mkr (1 928). * Utdelningen föreslås bli 2,50 kronor per aktie (2,00) en höjning med 25 procent. Vidare förslås en extrautdelning med 4,50 kronor per aktie (10,00). Bolagsstämma hålls tisdagen den 29 april 2003 kl16.00 Plats: Näringslivets Hus, Industrisalen, Storgatan 19, Stockholm Årsredovisning för 2002 kommer att skickas till aktieägarna i slutet av mars. För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 60 00, wigon.thuresson@sweco.se Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 60 00, bo.jansson@sweco.se SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 66 10 E-post: info@sweco.se, www.sweco.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00720/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikeén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00720/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikeén

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar