SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2004

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2004 Fortsatt starkt resultat: Rörelseresultatet ökade med 54 procent och uppgick till 97 MSEK (63) - Resultatet efter finansnetto ökade med 77 procent och uppgick till 115 MSEK (65) - Resultatet efter skatt uppgick till 78 MSEK (45), motsvarande 4,70 kronor per aktie (3,10) - Nettoomsättningen ökade med 46 procent och uppgick till 1 577 MSEK (1 082) - Rörelsemarginalen ökade och uppgick till 6,2 procent (5,8) För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 66 02, wigon.thuresson@sweco.se Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 66 06, bo.jansson@sweco.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT00100/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar