SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2003

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2003 Fortsatt positiv utveckling även under första kvartalet 2003 * Starkt resultat från konsultverksamheten. Resultatet ökade med 9 procent och uppgick till 36 Mkr (33) * Nettoomsättningen steg med 8 procent till 550 Mkr (509) * Resultatet per aktie uppgick till 1,70 kronor (2,70) * Fortsatt stark finansiell ställning. Soliditeten uppgick till 44 procent (43) Stockholm den 29 april 2003 SWECO AB (publ) Wigon Thuresson VD och Koncernchef För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 60 00, wigon.thuresson@sweco.se Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 60 00, bo.jansson@sweco.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01150/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar