SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017

Bästa kvartalet hittills


Januari – mars 2017    

  • Nettoomsättningen ökade till 4 408 MSEK (4 018), organisk tillväxt uppgick till 7 procent
  • EBITA ökade till 494 MSEK (228), marginal 11,2 procent (5,7)
  • EBIT ökade till 477 MSEK (205), marginal 10,8 procent (5,1)
  • Nettoskulden minskade till 1 536 MSEK (2 033)
  • Nettoskuld/EBITDA minskade till 0,8 gånger (2,1)
  • Resultatet efter skatt ökade till 360 MSEK (148), motsvarande 3,01 SEK per aktie (1,24)

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

Sweco inledde året med det bästa kvartalet hittills. EBITA ökade med 266 MSEK till 494 MSEK, förbättringen beror framför allt på en betydande kalendereffekt. Effekter från förvärvet av Grontmij har också bidragit positivt.

Vår huvudsakliga prioritet är fortsatta operationella förbättringar. Vi fokuserar på våra kunder, intern effektivitet och på att ha branschens bästa medarbetare, i enlighet med Swecos verksamhetsmodell.

Med stöd av en stark finansiell position och som Europas marknadsledande arkitekt- och ingenjörsbolag är Sweco väl positionerat för fortsatt värdeskapande tillväxt. Strategin för framtiden är att upprepa vår historia. Vi fortsätter utveckla vår ledande position på den nordeuropeiska marknaden genom såväl förvärv som organisk tillväxt.

Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god. Den svenska marknaden är fortsatt stark. Marknaderna i Norge, Danmark, Västeuropa och Centraleuropa är överlag goda. Marknaderna i Finland och Nederländerna håller på att förbättras.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, 08 695 66 60 / 070 552 92 75, tomas.carlsson@sweco.se

Jonas Dahlberg, finansdirektör, 08 695 63 32 / 070 347 23 83, jonas.dahlberg@sweco.se

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör, 08 695 66 40 / 070 382 36 86, asa.barsness@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 07:20.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar