SWECO bistår det jordanska ministeriet i vattenfrågor

Report this content

SWECO bistår det jordanska ministeriet i vattenfrågor SWECO VIAK är anlitad som rådgivare för en omfattande upphandling åt det jordanska ministeriet för vattenfrågor. Nya brunnar och ledningssystem ska säkra tillgången på dricksvatten i huvudstaden Amman. Projektet är värt 10 miljoner kronor och löper under två år. SWECO VIAKs uppdrag är att leda arbetet med att upphandla det konsortium som ska utvinna nya vattenresurser i Jordanien. I uppdraget ingår bland annat revidering av anbudsmaterial, utvärdering av anbud och ansvar för själva förhandlingsprocessen som kan ta mellan sex och nio månader. - Det är en mycket omfattande upphandling där vi ska vara med och säkra de tekniska, legala och finansiella förhållandena så att projektet kan få den finansiering som behövs. Världsbanken är positivt inställd till att ställa upp med garantier för finansieringen, säger Flemming Hansen, uppdragsansvarig. Finansieringen av SWECO VIAKs insatser kommer från den jordanska regeringen. Den totala investeringen i projektet beräknas till 600 miljoner US-dollar. Projektet kommer att genomföras som ett så kallat Private Participation Project, PPP, som är en form av samverkan mellan offentlig och privat sektor. Vattenresurserna ska utvinnas ur området Disi som ligger 300 km söder om Amman. 75 nya brunnar ska borras och ett 325 km långt ledningssystem planeras. År 2010 förväntas området stå för 40 procent av Ammans dricksvattenförsörjning. SWECO VIAK är sedan tidigare aktivt i Jordanien. Ett aktuellt uppdrag är leverans av konsulttjänster för förbättring av Ammans avloppssystem för ett PPP-finansierat projekt med en total investering på 155 miljoner US- dollar. SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur; SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Flemming Hansen, uppdragsansvarig SWECO VIAK, tfn 0708-56 87 21, 046-19 60 80 Per Johansson, VD SWECO VIAK, tfn 08-695 66 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00480/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar