SWECO Energuide utför besiktningar åt Sydkraft under 3 år

SWECO Energuide utför besiktningar åt Sydkraft under 3 år SWECOs energikonsultbolag, SWECO Energuide, har slutit ett 3-års avtal om att utföra besiktningar av ca 350 transformatorstationer, i södra Sverige, åt Sydkraft Elnät Syd AB. SWECO Energuide ska utöver besiktningar enligt myndighetskrav, även utföra statusbedömningar på utrustningarna i del av transformatorstationerna. Sydkraft, som tidigare till stor del utfört besiktningarna i egen regi, har nu beslutat att lägga ut arbetet på ett externt energikonsultföretag för att få en oberoende bedömning av anläggningstillgångarnas status. SWECO Energuide ingår i SWECO-koncernen, Sveriges största konsultföretag inom teknik, miljö och arkitektur med 2 200 medarbetare i nio bolag: FFNS, BLOCO, THEORELLS, SWECO Projektledning, VBB VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO- aktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Kjell Persson, uppdragsledare i SWECO Energuide, tel 040-37 53 56 Erik Severin, VD i SWECO Energuide, tel. 08-695 65 24 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar