SWECO får eluppdrag i Tanzania

SWECO får eluppdrag i Tanzania SWECO ska projektera för landsbygdselektrifiering i två uppdrag i Tanzania. Uppdragen är tillsammans värda drygt 5,5 miljoner kronor. SWECO har fått i uppdrag av Tanesco, Tanzanias elbolag, att projektera för elektrifiering av landsbygden i Tanzania genom två projekt. Det ena är i Nationalparken Serengeti och det andra i Urambodistriktet i Tanzania. - Genom elektrifiering av landsbygden gynnar man utvecklingen av landet. Området kring Urambo 85 kilometer väster om Tabora är rikt på naturresurser och är potentiellt för jordbruk. 75 procent av invånarna livnär sig på jordbruk. Genom att elektrifiera området kommer man kunna höja standarden åtskilligt och göra det lättare för befolkningen, berättar Anders Ståhl, utlandschef på SWECO Energuide. I dagsläget är de båda områdena elektrifierade med små dieselgeneratorer. Uppdraget innebär anbudsdokumentering, utbildning och övervakning av entreprenaduppköp och genomförande. Uppdraget är finansierat av SIDA och Världsbanken och kommer att utföras av SWECO Energuide. Uppdraget beräknas vara genomfört under 2005. SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Anders Ståhl, utlandschef SWECO Energuide tfn 0734-12 60 57 Leif Andersson, uppdragsansvarig SWECO Energuide tfn 08-695 65 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar